Návrh interiéru

Mám záujem o návrh interiéru, aký je postup?

1Poskytnete nám základné informácie ako je pôdorys priestoru, rezy, prípadne fotografie momentálneho stavu. V prípade, ak tieto údaje nemáte k dispozícií v digitálnej forme alebo nemáte k dispozícii žiadne plány, vieme Vám priestor zamerať a dať tieto informácie do digitálnej podoby.

Na zaslanie vstupných informácií použite prosím náš KONTAKTNÝ FORMULÁR ».

 

2Pošleme Vám cenovú ponuku za vypracovanie projektu riešenia Vášho interiéru.

Projekt riešenia interiéru zahŕňa:

  • dispozičné riešenie
  • 3D vizualizáciu
  • reálne ukážky prvkov použitých vo vizualizácii spolu s cenovými reláciami

Cena za vypracovanie projektu riešenia interiéru závisí od rozsahu a zložitosti riešeného interiéru.

3Na projekte začneme pracovať ihneď po akceptácii našej cenovej ponuky resp. po úhrade zálohovej platby vo výške 50% z ceny projektu.

 

4Prvotný návrh riešenia interiéru Vám vypracujeme v časovom rozmedzí od 2-4 týždňov a pošleme Vám ho v digitálnej forme na pripomienkovanie.

 

5Zapracujeme Vaše pripomienky a následne Vám odovzdáme finálny projekt riešenia interiéru v digitálnej aj tlačenej forme.